Fri frakt ved kjøp over 499 kr

  • Din kundevogn er tom akkurat nå. Legg en vare i kundevognen for å sluttføre kjøpet.

Kasse

1. Kundeopplysninger

Kjøpsvilkår for WEBBASE ENTERPRISES LIMITED/LENSME
Org. nummer: 502067-5483

Gyldig fra 02.06.2009

Lensmes kjøpsvilkår gjelder fra og med dato som angitt ovenfor, og erstatter eventuelt tidligere publiserte kjøpsvilkår.

Priser og betaling
Prisene hos Lensme oppdateres kontinuerlig, og er angitt inklusive moms samt i lokal valuta. Lensme forbeholder seg retten til prisforandringer på hjemmesiden og i øvrige publikasjoner uten varsel. Salg skjer mot faktura, 15 dager netto (maks. 2500 NOK inklusive moms) eller mot betalings-/kredittkort (maks. 10 000 NOK inklusive moms). Betalingsmottakere er Webbase Enterprises Limited, org.nr: 502067-5483.
Lensme forbeholder seg retten til å etter sedvanlig kredittsjekk justere maksbeløpet for kredittgrensen, alternativt nekte en bestilling.

Ved forsinket betaling debiteres forsinkelsesrente etter norsk lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 og forskrift av 20. desember 2005. Renten utgjør for tiden 9,25 prosent p.a. Hvis purring sendes ut debiteres kunden en avgift på 45 NOK. Salg kan ikke foregå til umyndig eller bestiller under 18 år.

Lensme har rett til å overlate og/eller pantsette kundekrav til annen kredittgiver.

Lensme forbeholder seg eiendomsretten til det leverte produktet inntil kunden har oppfylt samtlige forpliktelser overfor Lensme. Hvis kunden ikke betaler tidsnok har Lensme rett til å ta tilbake varen. I de tilfeller der Lensme har besluttet å ta tilbake varer er kunden pliktig til å levere tilbake mottatte varer omgående. Hvis produktet ikke tilbakeleveres til Lensme debiteres kunden kostnaden for saksbehandling og administrasjon i forbindelse med den enkelte saken.

Fraktkostnad/Fraktvilkår


På samtlige ordrer tilkommer en fraktavgift (39 eller 99 NOK, avhenger av forsendelsens vekt og størrelse)

Ingen øvrige kostnader kommer i tillegg. Alle tollavgifter, matproduksjonsavgifter samt merverdiskatt er inkludert i angitte priser i webshoppen. Shopping4net, står for transportkostnaden og risikoen for forsvunnet gods.

Du betaler bare en fraktavgift uavhengig av antall produkter du bestiller eller om ordren deles opp i flere forsendelser. Fraktkostnaden regnes ut automatisk i ordren din.Totalsummen inkl MOMS og frakt for bestilte varer er alltid tilgjengelig i handlevognen, kassen og i margen til høyre på internettsiden. Ingen øvrige kostnader kommer i tillegg.

Levering
Ordrer mottatt før klokken 15.00 som inneholder produkter som vi har på lager, sendes normalt samme dag. Ordrebekreftelse sendes kun med e-post til den e-postadresse som er oppgitt ved kunderegistering, og som er koblet til et unikt kundenummer.

Omtrentlig leveringstid oppgis på internett.

Restnotering
Om en vare er midlertidig utsolgt restnoteres hele ordren inntil full levering kan skje. Dellevering kan gjøres, men da må Lensmes kundeservice kontaktes først.

Avbestilling og endring av ordrer
Du har mulighet til å endre din ordre kostnadsfritt helt inntil forsendelsen blir pakket hos Lensme. Forandringer kan gjøres etter kontakt med Lensmes kundeservice. Etter at din ordre er pakket kan det ikke gjøres endringer.

Ikke avhentet forsendelse
For ikke avhentet og ikke avbestilt forsendelse som har gått i retur til Lensme debiteres kunden en avgift på for tiden 310 NOK inklusive moms. Avgiften dekker Lensmes omkostninger, som transport- og administrasjonskostnader.

Garanti
Garantier på varen gis av respektive produsent. Lensme gir ingen ytterligere garantier utover dem som er spesifisert av produsenten.

Ångrerett
Du som privatperson (konsument) har rett til å angre et kjøp innen 14 dager fra den dagen du tok imot varen eller en vesentlig del av denne. Ved benyttelse av angrerett skal du fylle i returseddelen som finnes på baksiden av hver faktura.

De returnerte varene/produktene skal være uåpnede og uskadde. Ved returen skal varen/produktet pakkes godt inn (gjerne i samme emballasje som den ble sendt i fra Lensme). Transportskader som oppstår på grunn av mangelfull innpakking debiteres kunden. Varer som returneres mot postoppkrav avhentes ikke. Lensme tar ikke ansvar for transporten av den returnerte forsendelsen. Fraktkostnad for returen betales av kunden.

Angreretten gjelder ikke hvis forseglingen/plomberingen er brutt. Angrerett gjelder kun om varen med originalforpakning er i vesentlig uforandret tilstand. Hvis forseglingen/plomberingen er brutt sendes varene/produktene tilbake kun etter oppfordring fra kunden. I slike tilfeller debiteres ny fraktkostnad. Angreretten gjelder ikke for firmaer.

Reklamasjon
Hvis en vare er skadd eller feilaktig når den ankommer kunden skal reklamasjon skje innen 7 dager fra leveringsdato. Obs! For transportskader, se nedenfor! Lensme påtar seg å kostnadsfritt rette opp feil i eventuelle reklamasjonssaker. Som kunde har du ansvar for å undersøke produktene nøye når du mottar dem for å forsikre deg om at de er feilfrie.

Det er viktig at en korrekt retur/reklamasjon blir gjennomført, og ved spørsmål og funderinger står Lensme kundetjeneste alltid til tjenste.

Ved reklamasjon skal returseddelen som finnes på baksiden av hver faktura fylles i og sendes med. Varene/produktene skal returneres i originalforpakninger samt godt pakket inn i av Posten godkjent ytteremballasje (f.eks. bølgepapp). Eventuelle transportskader på grunn av mangelfull innpakking debiteres kunden.

I de tilfeller der produsenten gir egen support og garantiservice har Lensme retten til å i reklamasjonssaker henvise kunden direkte til respektive produsents support eller av produsenten godkjent servicepartner.

Lensme kontrollerer/tester innsendte varer ifølge kundens feilbeskrivelse, hvilket gjør det viktig at feilbeskrivelsen er så utførlig som mulig. Om varen etter test anses som feilfri debiteres kunden en avgift på 310 NOK inklusive moms for å dekke Lensmes omkostninger for returen.

Når Lensme bedømmer varene/produktene som feilfrie, returneres forsendelsen kun etter oppfordring fra kunde. I slike tilfeller debiteres ny fraktkostnad.

Transportskade
Transportskade skal umiddelbart (på leveransens ankomstdag) meldes til Posten samt til Lensme via e-post, info@lensme.eu. Som kunde skal du ikke ta med deg en pakke som ser skadd ut. Hvis du oppdager skaden først etter at du har åpnet pakken reklamerer du umiddelbart varen til Posten samt til Lensme som beskrevet ovenfor.

Ansvar for feil
Foreligger det feil som Lensme er ansvarlig for, påtar Lensme seg å på egen bekostning rette opp feilen ved reparasjon, ny leveranse eller tilbakebetaling av kjøpesum hvis dette kan gjøres uten vesentlig kostnad eller ulempe for Lensme. Ytterligere rettigheter for kunde kan komme i tillegg med respektive produsenters egne mot sluttkunde rettede garantier.

Lensmes ansvar er begrenset til hva som angis i disse kjøpsvilkårene samt i samsvar med forbrukerkjøplovgivningen. Lensme har således ikke direkte eller indirekte ansvar for for eksempel (men ikke begrenset til) inkompatibilitet, leveringsforsinkelser, skadebringende egenskaper i varene, produktansvar, uteblitt fortjeneste, driftavbrudd, merarbeid eller annen økonomisk skade. Legg merke til at support og feilmelding kan være på engelsk hos visse produsenter.

Registrerte varemerker
Alle navn, betegnelser, varemerker med mer som forekommer hos Lensme er registrerte varemerker.

Annet
Fakta- og prisopplysninger oppgis med forbehold om trykkfeil, leverandørers prisøkninger, eventuelt feilaktig angitte tekniske spesifikasjoner og så videre samt for utsolgte varer. Lensme forbeholder seg retten til endring av informasjon, inklusive priser, spesifikasjoner og produkttilbud uten varsel.

Sedvanlig kredittkontroll utføres og Lensme forbeholder seg retten til å nekte ordrer.

Alle bedrageriforsøk politianmeldes og alle IP-adresser registreres.

Lensme samarbeider med Transcom Credit Management Services AB ved eventuelle inkassosaker.

Lensme forbeholder seg retten til å nekte å akseptere bestillinger.

Ta også en titt på...